Fobische rijangst

NIEUW !

Uitgebreide informatie- en zelfhulpgids verkrijgbaar.

Lees verderop hierover meer. 

 


Verschijnselen, bijvoorbeeld:

 • Paniekaanvallen op de autosnelweg, op bruggen, in tunnels, langs water, bij het inhalen van vrachtwagens, bij ontbreken van een vluchtstrook, bij dicht achter je rijdende auto's, . . .
 • Bij een paniekaanval behorende lichamelijke verschijnselen zoals hyperventileren, zweethanden, verkramping, duizeligheid, onscherp gaan zien, enzovoort.
 • Angst om dan de controle over jezelf te verliezen, angst om de controle over de auto te verliezen.
 • Angst voor de angst, vermijdingsdrang van die situaties, beheersing van je dagelijkse leven.

Oorzaken, omstandigheden, bijvoorbeeld:

 • Stressproblemen of andere psychische omstandigheden in het verleden en eventueel in het heden.
 • Een ongeval of andere traumatische gebeurtenis in het verleden.
 • De aard van de persoon, erfelijke factoren en chemische factoren in de hersenen kunnen een rol spelen.
 • Geen duidelijk aanwijsbare oorzaken of negatieve omstandigheden, de opkomende paniek lijkt niets anders dan een geautomatiseerde verkeerde reactie.

Aanpak:

 • Uitgebreid gesprek en voorlichting over de aanpak tijdens de intake.
 • Verdere aanpak individueel gericht, naar aanleiding van uw situatie.
 • Stap-voor-stap een intensieve training en begeleiding achter het stuur,
  praten over de verschijnselen en over de omgang met je gevoelens bij de onrust en de naderende paniek met ontelbare praktische tips.

  ZELFHULPGIDS

Naast de traditionele aanpak van hierboven is er nu de keuzemogelijkheid om de zeer uitgebreide informatie- en zelfhulpgids aan te schaffen en zo éérst kennis te maken
met alle theoretische en praktische aspecten van onze kennis, strategieën  en algemene aanpak,
met de ontelbare concrete doeltreffende tips voor achter het stuur
in de situaties waarin de fobie opspeelt.

Aan de hand daarvan kunt u dan zelf beoordelen of u dit aanspreekt en denkt daarmee iets te kunnen:
als heldere gids voor zelfhulp daarmee zelf aan de slag te gaan of met onze steun en begeleiding!
Zie de link naar de webshop onderaan.

Plaatsen:

*   Nieuwegein/Utrecht  (Jan Voerman)
*   Deventer (Ralph van Dartelen)

Tarief en verdere informatie aanvragen

Tarief en verdere schriftelijke informatie kunt u telefonisch opvragen of per contactformulier op de contactpagina van de FEM-website.
 Vermeld daarbij wel even dat het om fobische rijangst gaat zodat u de juiste informatie krijgt toegemaild.



Ervaringsdeskundigheid, psychologen en andere hulpverleners

 
Jan Voerman, uw als rij-instructeur gespecialiseerde rijangstcoach vanuit Nieuwegein, heeft tussen pakweg zijn 15e en 35levensjaar zijn sociale leven en zijn carrièremogelijkheden ernstig gedwarsboomd gezien door een stevig complex van fobische problemen. Dit in een periode waarin psychologen, psychiaters en dergelijke hulpverleners nog nauwelijks begrepen waarover het ging, laat staan er een behandelmethode voor hadden. Meer dan een rustgevend medicijn zoals Librium bleek er niet in te zitten.
Uiteindelijk heeft hij zijn problematiek geheel in zijn eentje stapje voor stapje met zijn eigen ontdekte strategietjes met opstaan en keihard terugvallen weten te overwinnen.

Jan Voerman is dus een pure ervaringsdeskundige die niet kon steunen op de kennis, inzichten en behandelingsstrategieën die later langzamerhand werden ontdekt en aan de dames en heren psychologen/therapeuten en psychiaters in opleiding aan de universiteit werden onderwezen.
Met grote belangstelling heeft hij naderhand via zelfstudie de meer en minder wetenschappelijke literatuur daarover gevolgd, maar is daarbij tot nu toe weinig tegengekomen wat hij niet al zelf ontdekt of ontwikkeld bleek te hebben.
Sterker nog, als het op de hulp bij fobische problemen achter het stuur aan komt, lijken psychologen en psychiaters zelfs nog steeds behoorlijk achter te lopen bij hetgeen hij vanaf 1987 als gespecialiseerd rij-instructeur vervolgens verder ontdekt en aan praktische behandelmethodes ontwikkeld heeft: als het ware samen met inmiddels meer dan duizend van zijn fobische klanten achter het stuur.

Veel klanten die zich bij hem melden blijken al elders hulp te hebben gezocht: gesprekken bij een psycholoog, dagsessies in groepsverband met deelnemers met allerhande andere fobische problemen, noem maar op, en meestal zonder de steun waar het er écht op aan komt: achter het stuur! Steeds weer blijken zij bij Jan Voerman te ervaren hoeveel méér bruikbare concrete inzichten, tips en strategieën hij in de strijd achter het stuur voorhanden heeft. Waaronder veel mentale autorij-specifieke zaken waarvan, evenals de gewone rij-instructeur, zelfs de zogenoemde 'faalangstinstructeur' en de in (rij)fobie gespecialiseerde coach of psycholoog nauwelijks idee blijken te hebben.

Klinkt dit als opschepperij in uw oren? Lees dan nog even verder!

 

Wat de angel in het probleem is en wat de aanpak zo uniek maakt

 

Bij de meeste fobievormen achter het stuur draait het om twee belangrijke facetten:

 1. de angst voor de bijzonder onprettige angst of paniek die achter het stuur kan optreden
 2. de angst daardoor de controle te gaan verliezen over de auto, als uitvloeisel van de angst om de controle over zichzelf  te gaan verliezen door die angst of paniek, die dáárdoor niet wil doven maar eerder nog een extra stevige opzwieper naar boven krijgt!

 

Het unieke van de aanpak van Jan Voerman is, dat daarbij de behandeling vooral (maar niet als enige) erop gericht is om u te gaan laten ervaren dat u bij bepaalde eenvoudige gedragingen de controle over de auto absoluut niet verliezen kunt, hoe heftig de angst of paniek ook zou toeslaan op enig moment. Dat u daarmee 100% trefzeker de auto op koers houdt, wat er ook verder in uw lijf en tussen uw oren omgaat. Dus dat u die angst of paniekgevoelens op een als het ware technische wijze met die eenvoudige gedragingen volkomen loskoppelt van uw controle over de auto. Waardoor u die onderliggende angst- of paniekgevoelens weliswaar niet als prettig zult gaan ervaren, maar u in ieder geval in staat zult zijn die maar eventjes voor lief te nemen zodat ze daarna vanzelf weer kunnen wegzakken en dat daadwerkelijk te ervaren. Dankzij uw opgedane nieuwe unieke kennis, gedrag en vaardigheid daarin dat u daarbij inzet!

Inmiddels is de wetenschap zo ver gevorderd mede dankzij moderne fMRI scanapparatuur, dat deze kennis volkomen juist blijkt te zijn en geen flauwekul, en dus ook de daarop door Jan Voerman gegronde methodiek. Ook daarover verneemt u tijdens de intake/kennismaking (of al eerder als u de informatie- en zelfhulpgids Fobische Rijangst koopt) overtuigend veel meer.

 

Die kennis en die bijbehorende tools achter het stuur lijken nergens anders bekend te zijn dan bij de ontdekker en ontwikkelaar daarvan, Jan Voerman, bij de door hem daarin opgeleide rijangstinstructeurs, en uiteraard bij de mensen die hij hiermee die tools in handen heeft gegeven als één van de belangrijkste onderdelen om van hun rijfobie af te komen.

 

Hoe Jan Voerman weet dat andere rijangstbehandelaars die kennis en vaardigheden niet in hun bagage en behandelmethodiek hebben zitten? Doodsimpel doordat hij bij navraag aan zijn klanten die al eerder elders een poging hadden gewaagd nog nóóóóóit iets heeft gehoord dat daar ook maar voor een paar procent op lijkt! Het woordje ‘uniek’ dat hij hier op de website gebruikt is dus absoluut niet zoals meestal een loze reclamekreet.

 

Helaas moet hij zelfs vaak vaststellen dat die gespecialiseerde behandelaar, van psycholoog tot verkeerscounselor tot rijangstinstructeur, middelen inzet die aantonen dat hij er juist heel weinig van begrijpt! Een veel voorkomend voorbeeld hiervan is het advies dat daar dan aan de fobiepatiënt gegeven wordt, om achter het stuur zijn of haar aandacht maar vooral te richten op dingen in de omgeving die te zien zijn: een vogel hier, een lichtmast daar, een molen of een ander idyllisch plaatje. In de hoop dat je daarmee je aandacht voldoende afleidt van je angstprobleem.

   

Waarom dit niet werkt, althans hooguit enkele ogenblikken, en vervolgens al gauw in het tegendeel keert, weten zij klaarblijkelijk niet te bedenken. Want wat is daarbij het geval?

Onder normale niet-angstige omstandigheden kunt u heel goed echte interesse hebben of die ontwikkelen en daarvan dan genieten. Maar bij u lukt dat beslist niet, u voelt dat u wel wat anders aan uw hoofd heeft. U moet uzelf ertoe gaan forceren uw blikken op dat soort dingen te gaan richten. En als u merkt dat dit misschien een beetje helpt en de angst of paniek nog even lijkt tegen te houden, wordt u gemakkelijk bang dat die zal toeslaan zodra u niet geforceerd blijft dóórgaan met het kijken naar dingen die u onder de huidige omstandigheden totaal niet interesseren, niet eens kunnen interesseren.

Kortom: u vervalt zo in nieuw gegenereerd dwangmatig  en geforceerd (kijk)gedrag, met de hoop daarmee uw angst of paniek te kunnen bezweren. U wordt daardoor nou  juist extra ingewreven dat u een angstprobleem heeft, daar volcontinu met uw aandacht op gedrukt! Precies het tegenovergestelde van hetgeen die behandelaars zeggen daarmee te willen bereiken, namelijk afleiding van uw probleem.  Compleet foute boel natuurlijk. Maar zelfs psychologen en andere zichzelf hoogst respecterende rijangstbehandelaars blijken helaas deze denkfout te kunnen maken.

Weliswaar is het zeker niet een verkeerde aanvulling om ook te leren wat meer van de omgeving te gaan zien en daarvan te gaan genieten, maar dat is absoluut geen kernpunt om uw rijfobie op te lossen. Zoals gezegd is het slechts een aanvulling.

Ook behandeling op basis van cognitieve gedragstherapie (CGT) of een EMDR-behandeling door een psycholoog en dergelijke opgeleiden blijkt gemakkelijk doel te missen.
De specifieke kennis daarvoor schiet hen in ieder geval gewoon dramatisch tekort om bij GCT daaraan goed inhoud te kunnen geven.
EMDR lijkt voor psychologen steeds meer een speeltje en booming business te worden bij het trachten te behandelen van fobische rijangst, gezien het sterk toenemende aantal klanten die zich bij ons aanmelden die een kostbare langdurige EMDR-behandeling hebben ondergaan maar daaraan voor geen stuiver een positief effect hebben ondervonden. Uiteraard hebben wij geen kennis van het aantal EMDR-behandelingen dat wél resultaat geeft, maar met onze specifieke kennis van fobische rijangsten komt het ons als tamelijk onwaarschijnlijk voor dat een dergelijke behandeling erg effectief zou kunnen zijn. Alleen bij traumatische rijangst kunnen we ons daar wél wat bij voorstellen, maar dan nog uitsluitend als een aanvulling op onze fundamentele behandeling van de rijangst.


De special over de informatie- en zelfhulpgids
U kunt hier naar de special gaan met nog meer info over fobische rijangst en de webshop om de gids aan te schaffen. 

Zie ook: Wie, hoe, waar?